Marcel Breuer

“1902 yılında Macaristan’da dünyaya gelen Marcel Breuer, henüz 18 yaşındayken Bauhaus Okulu’na katılan bir tasarımcı ve mimardır. Dört yıl sonra ana öğretmenlerinden biri olan tasarımcı, mobilyanın nasıl endüstriyel olarak üretilebileceğine metodolojik bir yaklaşımla bakma konusunda öğrencilerini teşvik etmiştir.

Marcel Breuer