Mozaik Design ve Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Web Sitesi Kullanım Koşulları

Mozaik bilgilerinizin gizliliğine saygı duymaktadır. Bu politika bize ilettiğiniz kişisel bilgilerinizi ve bu bilgileri nasıl kullanabileceğimizi özetlemektedir. Bu politika ayrıca, gizliliğiniz ile ilgili diğer önemli konuları da açıklamaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Mozaik Design ve Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Mozaik”) olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

İçindekiler

 1. Mozaik İnternet Gizlilik Politikası
 2. Muvafakatınız
 3. Kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması ve açıklanması hakkında sınırlamalar
 4. Mozaik internet sitesi üzerinden toplanan bilgiler ve bu bilgilerin nasıl kullanılabileceği
 5. Kişisel bilgilerin paylaşımı
 6. Kişisel bilgilerinizin yurtdışına aktarımı
 7. Kişisel bilgilerin güvenliği
 8. Kişisel bilgilerin alıkonulması
 9. Çocuklar ve ebeveynler
 10. Bu politika ya da gizlilik beyanları hakkında sorular
 11. Bu politika ve gizlilik beyanlarımızdaki değişiklikler

Mozaik İnternet Gizlilik Politikası

Tüm yürürlükteki gizlilik ve veri koruma kanunlarına uymak Mozaik politikasıdır. Bu taahhüt, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve bizimle kişisel bilgilerini paylaşan başkalarının güvenini kazanmak ve korumak konusunda verdiğimiz değeri yansıtmaktadır.   İnternet gizlilik politikası Mozaik internet sitesi üzerinden kişisel bilgileri topladığımızda Mozaik’in sizin mahremiyetinizi nasıl koruduğunu açıklamaktadır. “Kişisel bilgi” terimi sizi tek başına ya da bizde mevcut olan bilgilerle kişisel olarak sizi tanımlayan bilgi anlamına gelmektedir.

Muvafakatınız

Mozaik internet sitesini kullanarak ya da bize kişisel bilgiler sağlayarak, kişisel bilgilerinizin bu politikada ve uygulanacak olan her tür ülke ya da web sitesi gizlilik beyanında açıklandığı gibi toplanmasına, kullanılmasına, işlenilmesine ve açıklanmasına muvafakat etmektesiniz.

Kişisel Bilgilerin Toplanması, Kullanılması, İşlenilmesi ve Açıklanması Hakkında Sınırlamalar

Uygulanacak kanun tarafından talep edildiği derecede, Mozaik internet sitesinden her ne zaman kişisel bilgi toplarsa;   Kendisinin veri uygulamalarından sizi zamanında ve uygun bir biçimde haberdar edecektir.   Açık ya da gizli olabilecek olan muvafakatiniz ile kişisel bilgilerinizi kişisel bilginin hassaslığı, yasal şartlar ve diğer faktörlere bağlı olarak toplayacak, kullanacak, işleyecek ve iletecektir.   Kişisel bilgilerinizi sadece özel, sınırlı amaçlar içerisinde toplayacaktır. Topladığımız bilgiler, toplanma amacı doğrultusunda ilgili, yeterli ve abartısız olacaktır. Kişisel bilgilerinizi asıl olarak toplanma ya da sizin bilahare muvafakat ettiğiniz amaç ile tutarlı biçimde işleyecektir.   Kişisel bilgilerinizin amaçlanan kullanımı açısından güvenilir, gerçek, tam ve gerekli olduğunda güncel olmasını sağlamak için makul adımları atacaktır.   Size “vazgeçme” fırsatı vermeden kişisel bilgilerinizi doğrudan pazarlama amacıyla kullanmayacaktır.   Üçüncü bir kişiye açıklanan ya da diğer bir ülkeye iletilen kişisel bilgilerin sözleşme yoluyla ya da başka bir biçimde, Mozaik içerisindeki iletimler dahil, yeterli bir biçimde korunmasını sağlamak için uygun tedbirleri alacaktır.

Mozaik İnternet Sitesi Üzerinden Toplanan Bilgiler ve Bu Bilgilerin Nasıl Kullanılabileceği

Mozaik internet sitesini kullandığınızda sizin hakkınızda bilgi toplayabiliriz:

Web Tarayıcınız Tarafından Bize Gönderilen Bilgiler
Mozaik, bize web tarayıcınız tarafından otomatik olarak gönderilen bilgileri toplamaktadır. Bu bilgiler tipik olarak sizin internet servis sunucunuzun IP adresi, işletim sisteminizin ismi (Macintosh® ya da Windows® gibi) ve web tarayıcınızın versiyonunu (İnternet Explorer® ya da Mozilla® gibi) içermektedir. Lütfen, tarayıcınızın ne gibi bilgiler gönderdiğini ya da ayarlarınızı nasıl değiştireceğinizi öğrenmek istemeniz halinde tarayıcınızı kontrol edin.   Tarayıcınız tarafından sağlanan bilgiler sizi kişisel olarak tanımlamaz. Biz bu bilgileri sitemizi geliştirmemize ve onları internet ziyaretçilerimiz tarafından kullanılan teknoloji ile daha uyumlu hale getirmemize yardımcı olan istatistikler oluşturmak için kullanmaktayız.

Bilgisayarınıza Bir “Çerez (Cookie)” Yerleştirerek Toplanan Bilgiler
Mozaik, bilgisayarınızın sabit diskine bir “etiket” yükleyerek hakkınızda bilgi toplayabilir. Bu etiket “çerez” olarak bilinmektedir. Mozaik internet sitesi “oturum çerezleri” kullanmaktadır. Bir oturum çerezi bilgisayarınızı, sitemize giriş yaptığınızda bir bilgisayar tarafından oluşturulan, benzersiz bir tanımlayıcı ile etiketlemek için kullanılır. Bir oturum çerezi, sizi kişisel olarak tanımlamaz ve tarayıcınızı kapattıktan sonra sona erer. Biz oturum çerezlerini ziyaretçilerimizin sitemizi kullanma yolları – hangi sayfaları ziyaret etmekteler, hangi linkleri kullanmaktalar ve her bir sayfada ne kadar süre kalmaktadırlar – hakkında istatistiksel bilgi toplamak için kullanmaktayız. Bu (tıklama akışı verileri) bilgileri, ziyaretçilerimizin menfaatlerini ve sitemizin içerik ve işlevselliğini iyileştirme gereksinimlerini daha iyi anlayacak biçimde istatistiksel olarak analiz etmekteyiz.   Çerezleri almayı istememeniz halinde, tarayıcınızı reddetmeye ya da bilgisayarınıza bir çerez yerleştirildiğinde uyarmaya ayarlayabilirsiniz. Her ne kadar bir Mozaik internet sitesini ziyaret ettiğinizde çerezleri kabul etmeniz gerekmese de tarayıcınızın çerezleri reddetmesi halinde, sitenin tüm işlevlerini kullanamayabilirsiniz.

Bilerek ve İsteyerek Sağladığınız Bilgiler
Mozaik internet sitesini kullandığınızda bilerek ve isteyerek sağladığınız bilgileri toplamaktadır, örneğin; e-posta uyarıları almak için kayıt olduğunuzda, bir anketi doldurduğunuzda ya da bize geril bildirim için bir soru sorduğunuzda ya da e-posta attığınızda sağladığınız bilgiler. Birçok durumda bu bilgiler kişisel bilgiler olacaktır.   Mozaik bu bilgileri sizin sağlama amacınız için kullanmaktadır. Örneğin; e-posta uyarıları almak için kayıt yaptırdığınızda e-posta adresinizi verdiğinizde, e-posta adresinizi talep ettiğiniz e-posta uyarılarını göndermek için kullanmaktayız.   Mozaik internet sitesinden topladığımız bilgileri, müşteri hizmetleri, dolandırıcılığı önleme, pazar araştırması, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi iyileştirmek ve size ve şirketinize ilgi duyabileceğinize inandığımız bilgi ve teklifleri sunmak gibi çeşitli iş amaçları için kullanabiliriz.   Mozaik sitesi, kişisel bilgilerinizin kullanımı hakkında seçim yapmanıza olanak tanımaktadır. Birçok durumda, seçimlerinizi kişisel bilgilerinizi verdiğiniz zamanda ve sayfada göstermenizi istemekteyiz.

Kişisel Bilgilerin Paylaşımı

Mozaik toplamış olduğu bilgileri posta listesi aracılarına sizin açık muvafakatiniz olmaksızın satmayacaktır. Mozaik kişisel bilgilerinizi diğer Mozaik iş birimleri ile paylaşabilir. Bunu yaptığımız zaman bu diğer Mozaik birimleri bilgilerinizi asıl olarak toplanma (ya da sizin bilahare muvafakat ettiğiniz) amacı ile ve sadece bu politika uyarınca, uygulanacak her türlü ülke ya da web sitesi gizlilik beyanları ve tüm uygulanacak gizlilik ve veri koruma kanunları uyumlu olacak biçimde kullanacaktır. Belirli, sınırlı durumlarda kişisel bilgilerinizi ilgisiz üçüncü kişiler ile paylaşabilir ya da bu üçüncü kişilere iletebiliriz. Örneğin; üçüncü bir kişiye kişisel bilgileri (i) talebiniz üzerine, (ii) yasal bir şart ya da mahkeme emrine uymak için, (iii) kimlik hırsızlığı gibi muhtemel bir suçu araştırmak için, (iv) Mozaik ya da Mozaik iş biriminin satışı, satın alınması, birleşmesi, yeniden örgütlenmesi, tasfiyesi ya da feshi ile bağlantılı olarak ya da (v) benzer durumlarda verebiliriz. Söz konusu bir olayın gerçekleşmesi halinde, kişisel bilgilerinizi korumak için uygun adımları atacağız.   Mozaik internet sitesi, kişisel bilgilerinizin açıklanması ve/veya iletimi hakkında seçim yapmanıza olanak tanımaktadır. Birçok durumda, seçimlerinizi kişisel bilgilerinizi verdiğiniz zamanda ve sayfada göstermenizi istemekteyiz.

Kişisel Bilgilerinizin Yurtdışına Aktarımı

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, özellikle Şirket’in verinin paylaşılmasında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüğünü zedelemeyen meşru bir menfaati varsa ya da ilgili bir sözleşmenin ifasını gerektiriyorsa yurt dışındaki kişilere/firmalara aktarılabilir ve kişisel veriler bu kişiler/firmalar tarafından işlenebilir.

Tarafımızca, yurt dışına aktarılabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi Adı, soyadı/şirket bilgileri TCKN/Vergi kimlik numarası doğum tarihi, medeni durumu, cinsiyeti
İletişim Verisi Telefonu, e-postası, adresi
Diğer Araç/hizmet bilgileri, parça bilgileri

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINA AKTARIM AMAÇLARI

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle aktarılmaktadır. Bu açık rıza metnine ilişkin “Açık rıza metnini okudum ve anladım. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum” mal/hizmet alım sözleşmesi imzalamakla, sipariş formunu imzalamakla, sosyal medya (e-ticaret) vasıtasıyla alış-veriş yapılması halinde yukarıda belirtilen amaç ve sebeplerle yukarıda belirtilen kişisel verilerinizin tek satıcısı olduğumuz ve/veya  mal/ürün aldığımız yurt dışındaki  şirketlere ve gruplarına, belirlenen amaçlarla aktarılmasına rıza göstermiş olacaksınız.

Kişisel Bilgilerin Güvenliği

Kişisel bilgileriniz genel olarak Mozaik veri tabanlarında depolanacaktır.   Mozaik kişisel bilgilerin gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünü korumak için makul korumalar sağlamaktadır. Her ne kadar kişisel bilgilerinizin yetkisiz açıklama, yanlış kullanım ya da değiştirilmesine karşı korumaya yardımcı olması için güvenlik tedbirleri alsak da, internete bağlı tüm bilgisayar ağları için durum bu iken, internet üzerinden sağlanan bilgilerin güvenliğini garanti edemeyiz ve makul kontrolümüzün ötesinde güvenlik ihlallerinden sorumlu olmayacağız.

Kişisel Bilgilerin Alıkonulması

Mozaik, internet sitemiz üzerinden toplanan kişisel bilgileri, talep ettiğiniz hizmet, ürün ve bilgileri sağlamak gerekli olduğu kadar ya da uygulanacak olan kanun tarafından izin verildiği ölçüde alıkoymaktadır.

Çocuklar ve Ebeveynler

Mozaik sitesi genel olarak 13 yaşın altındaki kullanıcılar için planlanmamıştır. Mozaik, uygulanacak kanun tarafından izin verilmiş olması hariç olmak üzere çocuklardan ya da çocuklar hakkında internet siteleri üzerinden bilerek kişisel bilgiler istemez ya da toplamaz. Çocuğunuzun kişisel bilgiler vermiş olması ve söz konusu bilgilerin kayıtlarımızdan silinmesini talep etmeniz halinde, [email protected] adresine e-posta yazarak gerçekleştirebilirsiniz.

Bu Politika Ya Da Gizlilik Beyanları Hakkında Sorular

Bu politika, bir ülke, web sitesi gizlilik beyanı ya da kişisel bilgileri kullanımımız hakkında herhangi bir sorunuzun olması halinde, [email protected] adresine e-posta yazarak irtibata geçiniz.

Bu Politika ve Gizlilik Beyanlarımızdaki Değişiklikler

Mozaik bu politikayı, herhangi bir zaman ve önceden bildirimde bulunmaksızın bu politikanın gözden geçirilmiş halini güncelleme ya da değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

10.06.2023

Mozaik Design ve Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne (“MOZAİK“) ait yanda belirtilen internet sitemizde (https://www.mozaikdesign.com/) kullanım amaçlarına göre birtakım çerezler kullanılmaktadır. İşbu Çerez Politikası, siteyi ziyaret eden kullanıcılarımızı (sizleri) bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Çerez Nedir?

Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük metin dosyaları ya da bilgilerdir. Bu metin dosyalarının yanı sıra, çerezler gibi tanımlayıcı işlev gören yazılım, piksel, beacon ya da diğer etiketler de çerez olarak adlandırılacaktır.

Çerezleri Kullanma Amacımız

Çerezleri, aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde kullanmaktayız:

Sitenin güvenli bir şekilde çalışabilmesi,

Kullanıcıların site üzerinde hareket edebilmesi ve sağlanan hizmet ve özelliklerden faydalanabilmesi,

Kullanıcılar (kullanıcı aygıtları veya tarayıcı önbellekleri üzerinde) ve web site kullanımları hakkında bilgileri saklamak,

Kullanıcıların site üzerindeki tercihleri üzerinden sitenin işlevli hale getirilmesi ve sitenin kullanıcılara uygun şekilde kişiselleştirilmesi,

Kullanıcıların site kullanımlarının analiz edilmesi ve site üzerindeki genel eğiliminin tespit edilmesi,

Web sitesinin performansını arttırmak, sitelerin kullanımını daha kolay ve/veya hızlı hale getirmek,

Web siteleri üzerinden yeni özellikler sunmak.

Kullanıcıların ilgi alanlarına ve/veya profillerine göre hedefli reklamların gösterilmesi ve diğer pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi.

Çerezlerin Genel Özellikleri

Çerezler, sitemizde oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olarak işlev görmektedir. Oturum çerezleri platformu terk etmenizle birlikte silinirken; kalıcı çerezler ise kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerde cihazlarınızda kalabilmektedir.

Kullanılan Çerezlerin Türü

Aşağıda sitemizde kullanabileceğimiz farklı çerez türlerini listeledik. Çerezler aracığıyla edindiğimiz bilgilerin, kişisel veri niteliğinde olması halinde, bu Çerez Politikasını tamamlar nitelikteki Gizlilik Politikası uygulanacaktır.

Gerekli Çerezler (Strictly Necessary Cookies)

Tanım: Bu çerezler, sitenizin güvenli bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların siteniz üzerinde hareket edebilmesi ve sağlanan hizmetlerden ve özelliklerden faydalanabilmesi için kesinlikle gerekli olan çerezlerdir. Kullanıcılar, bu çerezleri tarayıcıları üzerinden engellemesi halinde sitenizin bazı kısımları çalışmayabilecektir.

Çerez İşlevi Açıklama
Oturum Oturum çerezleri oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır.
Kullanıcı Kimliği Kullanıcı kimliği çerezler, kullanıcıların yalnızca kendi bilgilerini görmeleri için kullanılır.
Analiz/Performans Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar.
Güvenlik Güvenlik çerezler, güvenlik kontrolleri için kullanılır.
Yük Dengeleme Yük dengeleme çerezleri, yükü dağıtarak sunucu yükünü azaltmak için kullanılır.

Tercih ve İşlevsellik Çerezleri (Functional Cookies)

Tanım: Tercih çerezleri, kullanıcıların tercihlerine ilişkin bilgileri toplar ve dil veya kullanıcıların diğer yerel ayarlarını hatırlamanızı ve sitenizi kullanıcılara uygun şekilde kişiselleştirmenizi sağlar. Bu çerezler tarafınızca veya sayfalarınıza hizmetlerini eklediğiniz üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından koyulabilir. Bu çerezlere kullanıcılar izin vermediği takdirde, bu işlevlerin bazıları veya tümü düzgün çalışamayabilir.

Çerez İşlevi Açıklama
Dil Kullanıcının seçtiği dili kaydeder ve buna uygun seçenekler sunar.
Konum Kullanıcının IP adresi sayesinde yaklaşık adresinin (şehir, ilçe, posta kodu) belirlenmesini ve kullanıcının bu şekilde otomatik olarak kendi ülkesini seçmesini ve o bölgedeki bayiler ile tanıtım günlerinin gösterilmesini sağlar.
Kaynak Site Kaynak site kullanıcının tercihlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için kaydedilir.
Son ziyaret ve hareket Kullanıcılara sitemizi son ziyaretlerinden itibaren neler değiştiğine ilişkin güncellemelerde bulunmak ve kullanıcıların tercihlerini daha iyi anlamak için kullanılır.
Sayfa Geçmişi Sayfa geçmişi çerezleri, kullanıcıların hangi sırasıyla hangi siteleri ziyaret ettiğini takip etmek için kullanılır. Eğer kullanıcı siteyi ziyaret ettiğinde bir hatayla karşılaşırsa, çerez bilgisi hatanın raporlanması ve çözümü için log dosyasına kaydolur.
Canlı Chat İnternet sitesi üzerinden kullanıcılara destek vermek ve onlarla canlı iletişime geçmek amacıyla kullanılır. Bu çerez (crisp.chat) chat işlevinin çalışmasını ve geri dönen kullanıcıları tanıyarak önceki görüşmelerin anlamamızı ve sorulara ilişkin daha hızlı yardım edebilmemizi sağlar.

iii. Analitik Çerezler (Analytical Cookies) Tanım: Analitik çerezler, kullanıcıların site kullanımları hakkında bilgi toplar ve sitenizi geliştirmenize yardımcı olur. Örneğin, bu tip çerezler, site üzerinde en çok hangi sayfaların ziyaret edildiğini gösterir, site içinde yaşanılan zorlukların kaydedilmesine yardımcı olur ve reklamlarımızın etkili olup olmadığını gösterir. Bu şekilde kullanıcıların istatistikler verileri toplanarak site üzerindeki genel eğilimin hangi yönde olduğunu anlarsınız.

Çerez İşlevi Açıklama
Google analitikleri Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar.
Google Tag Manager Web işaretleri çerezlerle benzer biçimde çalışırlar ve bir internet sitesini ziyaret eden ya da e-posta gönderen kullanıcının davranışını izlemek için internet sitelerine ya da bir e-postaya yerleştirilirler.

Reklam/Pazarlama Çerezleri (Advertising/Targeting Cookies)

Tanım: Bu çerezler, reklam ve pazarlama amaçları ile kullanılır. Kullanıcıların tarayıcılarını ve cihazlarını bir şekilde tanımlayarak çalışırlar. Kullanıcıların ilgi alanlarının profillerini oluşturmak ve kullanıcılara diğer sitelerde alakalı reklamlar göstermek amacıyla kullanılabilir. Kullanıcılar, bu çerezlere izin vermedikleri takdirde, kullanıcılar hedefli reklamlar gösterilemeyecektir.

Çerez İşlevi Açıklama
Reklam Kullanıcılara davranışsal ve hedef odaklı reklamların ulaştırılmasını sağlar.
Pazar Analizi Kullanıcılara yönelik pazar yürütülmesini sağlar.
Kampanya/promosyon Kampanyaların etkisinin hesaplanması

Sosyal Medya ve Paylaşım Çerezleri (Social Media Cookies)

Tanım: Bu çerezler, sitenizde yer alan içerikleri (fotoğraf, video vb…) siteniz üzerinden kendi tercihleri doğrultusunda sosyal medya sitelerinde paylaşan kullanıcılarınıza ait kişisel bilgi içermeyen istatistiki bilgilerini analiz etmenizi sağlar.

Çerez Türü Açıklama
Facebook Bu çerez Facebook sosyal paylaşım sitesi tarafından oluşturulmuştur. Kullanıcının hangi web sayfasından geldiği, hangi tip tarayıcı kullandığı ve genel coğrafi yeri gibi bazı bilgileri toplar. Kullanıcı Facebookun sosyal medya içeriği paylaşım aracını içerik paylaşmak için kullanırsa, facebook hangi sayfaların, ne zaman ve nasıl paylaşıldığı hakkında veri toplar.

Çerezleri Nasıl Kontrol Ederim/Engellerim?

Sitemizde yer alan platformu görüntüledikleri tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerez tercihlerini kişiselleştirme tercihine sahipsiniz. Tarayıcınızın sunmuş olduğu imkanlara göre, çerezlerin kullanılmasını engelleyebilir, çerez kullanılmadan önce uyarı alabilir veya sadece bazı çerezleri devre dışı bırakabilir ya da silebilirsiniz. Çerezlerle alakalı tercihler, sitemize erişim sağladığınız her bir cihaz özelinde ayrı olarak (browser settings) silinmesi gerekmektedir. Çerezleri nasıl etkinleştireceğiniz, etkisizleştireceğiniz veya kaldıracağınıza ilişkin bilgiler internet tarayıcısı sağlayıcısının sitesindeki Yardım ekranında yer almaktadır:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

Mozilla: https://support.mozilla.org/tr/kb/%C3%87erezleri%20engellemek

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/

Bazı çerezleri silmeniz halinde sitemizin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz. Eğer ziyaret ettiğiniz internet sitelerinden kalan çerezlerin hepsinin temizlenmesini istiyorsanız, aşağıdaki linkleri kullanarak, izleme çerezlerinin silinmesini sağlayan bu üç programı indirebilirsiniz.

http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php

http://www.spybot.info/en/download/index.html

http://www.webroot.com/consumer/products/spysweeper/

Bize Ulaşın

MOZAİK, çerez politikası hükümlerini dilediği zaman yasalara uygun olarak değiştirebilecektir. Bu değişikliklere ilişkin https://www.mozaikdesign.com/ veya tarafımıza bildirmiş olduğunuz elektronik posta adresiniz aracılığıyla sizleri bilgilendirebiliriz. Çerez Politikası ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için https://www.mozaikdesign.com/iletisim/ linkinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.